Subscribe Us

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 


Η Ελληνική Συνομοσπονδία  Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας θα υλοποιήσει την πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου», με mis 5047237.

Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.260 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 250 ώρες (210 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 40 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα), με εκπαιδευτικό επίδομα 1250 €.

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 09/09/2021 και θα κλείσει μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των 4700 ανέργων που έκαναν αίτηση.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από την Ε.Σ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα του έργου

Οι αιτήσεις γίνονται στη σελίδα apko.esee.gr

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εδώ

Προσοχή

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. 

ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΤΑΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

Η υπεύθυνη δήλωση που ζητάει το πρόγραμμα βγαίνει μόνο από το gov.gr. Αν δεν έχετε ξαναμπεί συνδέεστε μόνο με κωδ e-banking την πρώτη φορά και από την επόμενη μπορείτε να συνδέεστε με κωδ taxis.

 Tο κείμενο που πρέπει να βάλετε είναι:
δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής
τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Απευθύνεται η Υπεύθυνη δήλωση στην ΕΣΕΕ

Ελέγξτε καλά τα δικαιολογητικά που ανεβάζετε και μετά κάνετε οριστική υποβολή.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά τα ανεβάζετε σκαναρισμένα ή πολύ καθαρές φωτο και είναι:

 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
• Α.Φ.Μ. ,
• Α.Μ.Κ.Α
• Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει).
 Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή το (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 Βεβαίωση Ανεργίας (τη οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών). Για να την αποθηκεύσετε πατήστε πρώτα ΕΚΤΥΠΩΣΗ και μετά ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ PDF.
 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στην Ε.Σ.Ε.Ε.) ότι
• δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής
• ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους
2020. Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν ατομικό εισόδημα μικρότερο από 16.000,00 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 26.000,00 ευρώ.
Απολυτήριο ή πτυχίο


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια